Elektrina – ako sme sa s ňou dostali až sem?

Už viac ako dve storočia je naša moderná civilizácia závislá na elektrickej energii. Elektrická energia môže mať rôzne podoby – svetlo v domácnosti, viete variť na elektrickom sporáku, ide vám počítač, môžete naštartovať svoje auto, prípadne nasadnúť na elektrický bicykel a vyraziť si zajazdiť po svete. Keď sa blíži búrka tak všetky spotrebiče odpájame a máme vopred nainštalovaný prúdový chránič, len aby sme ochránili dané predmety. Bez elektriny by sme si nevedeli svoj život už ani predstaviť.

Elektrina, ako ju poznáme dnes, nebola samozrejmosťou a kým ju ľudstvo objavilo, prešla naozaj dlhá cesta. Vzápätí sa najbližších 200 rokov zaoberali elektrinou ako fyzikálnym a prírodným javom viacerí vedci, bádatelia a fyzici. Za vynálezcu prvého generátora elektrického prúdu sa označuje Thomas Alva Edison, pričom šlo o jednosmerný prúd. Ako nás učí história, jeho konkurentom bol známy Nikola Tesla, ktorý experimentoval so striedavým prúdom. Práve ten sa dnes používa a je ideálny na prenos elektriny na veľké vzdialenosti.

Na výrobu elektriny sa dnes využívajú v princípe dva druhy zdrojov, a to tzv. neobnoviteľné a obnoviteľné. Druhá skupina začína rásť na úkor tej prvej, a to najmä z dôvodu ekologickosti a trvalej udržateľnosti. Po celom svete sú však stovky elektrární vyrábajúcich elektrickú energiu z uhlia, vody, atómu, spaľovaním a inými konvenčnými spôsobmi.

Aj pri týchto bežných spôsoboch dochádza neustále k zlepšovaniu efektívnosti a efektivity, čo vedie k tomu, že elektrina sa vyrába jednoduchšie, s vyššou účinnosťou a s nižšími nákladmi, než tomu bolo v minulosti. Viacero štátov považuje výrobu elektriny za jeden z najdôležitejších znakov samostatnosti, a tak sú elektrárne spravidla v štátnych rukách.

To však, samozrejme, neznamená, že do sektora energetiky a elektriny nevstupujú aj súkromné spoločnosti, práve naopak. Celkovo sa oblasť výroby elektriny a jej používania dynamicky mení doslova každým dňom, a preto je nevyhnutné, pokiaľ chcete mať informácie tohto druhu, pravidelne novinky a spravodajstvo z energetiky sledovať.

Je jasné, že v budúcnosti musí ľudstvo prísť na lepšie a efektívnejšie spôsoby, ako zabezpečiť výrobu elektrickej energie a jej využitie. Súčasný výskum v tejto oblasti je na veľmi pokročilej úrovni, pričom aktuálne trendy si môžete nájsť aj na svetových webových portáloch venujúcich sa energetike.

Čoraz silnejšie postavenie má skupina obnoviteľných zdrojov elektrickej energie, vďaka čomu je možné očakávať najmä progres v tomto smere – čiže efektívnejšie získavanie veternej, solárnej a vodnej energie na úkor napríklad spaľovní.

To, čomu sa súčasná veda aj spoločenské a politické špičky venujú, je spotreba elektrickej energie. Je čoraz jasnejšie, že stúpajúci dopyt nie je možné pokryť aktuálnymi kapacitami, a preto sa prijímajú opatrenia tak na strane efektívnosti výroby elektriny, ako aj na strane jej hospodárneho využívania. Budúcnosť ukáže, čo všetko nás v tejto oblasti čaká.